Clinichemin edustama tanskalainen pesu/desinfektorivalmistaja KEN A/S on saamassa loppuun pitkäkestoisen ja huolellisen kehityshankkeensa. Sen tuotoksena KEN lanseeraa uudet mallit suurten ja keskisuurten instrumenttien pesu/desinfiointilaitteiden kokoluokassa. Kyseiset kokoluokat ovat tavanomaisesti käytössä sairaaloiden, terveyskeskusten ja klinikoiden välinehuoltokeskuksissa. Nämä erittäin hyödykepihit mallit IQ5 ja IQ6 ovat kulutusarvoiltaan markkinoiden vähiten kuluttavat muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna. Uudet mallit korvaavat jo pitkään markkinoilla olleet IWD521:n ja IWD521XLS:n. IWD521 korvautuu IQ5:llä heti, IQ6 korvaa IWD521 XLS:n myöhemmin tänä vuonna.

Tutustu IQ5:een.

http://www.clinichem.fi/tuotteet/view/sairaalat-yleisterveydenhuolto-hoiva-ala/vaelinehuollon-laitteet/pesukoneet-2

 


© 2022 | Clinichem Oy Ltd